5 ขั้นตอนการจัดฟัน

1. ปรึกษาทันตแพทย์

ปรึกษาทันตแพทย์ เพื่อวางแผนการจัดฟัน ทันตแพทย์จัดฟันทำการแนะนำแผนการรักษาและเครื่องมือจัดฟัน ที่เหมาะสมกับท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

2. พิมพ์ฟัน และ X-ray

หลังจากปรึกษาทันตแพทย์แล้ว เมื่อตกลงจัดฟันกับทางคลินิก ทันตแพทย์จะพิมพ์แบบจำลองฟัน และ X-ray 2 ฟิล์ม เพื่อนำไปวิเคราะห์การจัดฟัน และวางแผนการจัดฟัน

จองผ่านเว็ปไซต์ ครั้งแรกจ่ายเพียงค่าพิมพ์ฟัน 1,000 บาท

(โอนจอง 500 บาท จ่ายหลังพิมพ์ฟันเสร็จ 500 บาท)

3. เคลียร์ช่องปาก

หลังจากพิมพ์แบบจำลองฟัน และ X-ray แล้ว จะเริ่มเคลียร์ช่องปาก เพื่อเตรียมสภาพฟันให้พร้อมกับการติดเครื่องมือจัดฟัน เช่น การขูดหินปูน การอุดฟัน การถอนฟันบางซี่

 

คำแนะนำ

 • ขั้นตอนที่ 2 และ 3 สามารถทำภายในวันเดียวกันได้
 • ค่าเคลียร์ช่องปากของแต่ละคนไม่เท่ากัน ขึ้นกับสภาพฟัน แต่ละคน ซึ่งทันตแพทย์จะแจ้งให้ทราบหลังตรวจสภาพฟัน

4. นัดฟังผล และติดเครื่องมือจัดฟัน

หลังจากเคลียร์ช่องปากแล้ว มาฟังผลการจัดฟัน และแผนการรักษา ถ้าตกลงจัดฟันกับทางคลินิก สามารถติดเครื่องมือจัดฟันได้เลย 

โดยทางทันตแพทย์จะแจ้งระยะเวลาทั้งหมดในรักษาตามความซับซ้อนของลักษณะฟันคนไข้  และเซนต์สัญญา ตกลงเท่าไหร่ จ่ายเท่านั้นไม่มีบวกเพิ่ม หากครบเดือนที่ตกลงแล้วยังไม่เสร็จ จะเปลี่ยนลวดจนจบเคสโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

5. ถอดเครื่องมือจัดฟัน ใส่รีเทนเนอร์

หลังจากจัดฟันเสร็จ ทางคลินิกถอดเครื่องมือจัดฟันให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย จะได้รับเครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer) และหากเลื่อนนัดไม่เกิน 3 ครั้งจะได้รับชุดฟอกสีฟันฟรี

ขึ้นอยู่กับว่าครั้งแรกคนไข้ต้องการทำอะไรบ้าง

 • ถ้าต้องการแค่ปรึกษาทันตแพทย์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ถ้าตกลงจัดฟันหลังจากได้ปรึกษาแล้ว ทันตแพทย์จะ ถ่าย X-ray 2 ฟิล์ม ถ่ายรูปโครงหน้า และพิมพ์แบบจำลองฟัน ราคารวม 1,000 บาท (ฟรี ค่า X-ray 2 ฟิล์ม จ่ายเพียงค่าพิมพ์แบบจำลองฟัน 1,000 บาท)

ถ้าหากมีปัญหาสุขภาพฟัน ก็จะมีเพิ่มค่าเคลียร์ช่องปากก่อน แล้วแต่ว่ามีปัญหาสุขภาพฟันแค่ไหน

ขึ้นอยู่กับว่าคนไข้มีปัญหาฟันมากแค่ไหน 

 • ถ้าไม่มีปัญหาใดๆแต่ไม่ได้ขูดหินปูนมานานแล้วก็อาจจะแค่ขูดหินปูนก่อน 800-1,500 บาท
 • ถ้ามีปัญหาอื่นๆก็จะมีค่าทำฟันตามปัญหาที่มี เช่น
  • อุดฟันเริ่มต้นจุดละ 800 บาท
  • ถอนฟันเริ่มต้นซี่ละ 800 บาท
  • ถอนฟันคุด 1,200-1,500 บาท
  • ผ่าฟันคุด 4,000-6,000 บาท >> โปรโมชั่นฟันคุด

ประมาณ 70% ของคนไข้จัดฟันทั้งหมดอาจจะต้องผ่าฟันคุดก่อนจัดฟัน แต่ก็มีบ้างบางเคสที่ไม่ต้องผ่าฟันคุด ได้แก่ อายุยังน้อยมาก ฟันคุดฝังอยู่ลึกมาก ฟันคุดขึ้นได้และอยู่ในตำแหน่งที่ดีเป็นต้น ทันตแพทย์จะพิจารณาเป็นรายเคส

โดยทั่วไปทันตแพทย์จะติดเพียงเครื่องมือฟันบนในครั้งแรก เพื่อให้คนไข้ปรับตัวกับเครื่องมือก่อน 2-4 สัปดาห์ และจึงค่อยมาติดเครื่องมือล่าง แต่ถ้าหากคนไข้ต้องการติดพร้อมกันสามารถแจ้งทันตแพทย์ล่วงหน้าเพื่อประเมินได้

อัตราค่ารักษา ทันตกรรมจัดฟัน

ระดับความยากง่ายระยะเวลาในการรักษาอัตราค่าบริการ
การจัดฟันทั่วไป
✓ ไม่ถอนฟัน
✓ ฟันห่างเล็กน้อย
✓ ฟันซ้อนเกเล็กน้อย
24 เดือน36,000 บาท
การจัดฟันที่ซับซ้อนน้อย
✓ ไม่ถอนฟัน
✓ ฟันห่าง
✓ ฟันซ้อนเก
✓ ฟันหมุน
✓ ฟันผิดรูปร่าง
30 เดือน45,000 บาท
การจัดฟันที่ซับซ้อนปานกลาง
✓ ฟันยื่น ฟันซ้อนเก ฟันห่าง
✓ สบลึก สบเปิด
✓ สบคร่อมเล็กน้อย
✓ อาจจะถอนหรือไม่ถอนฟัน
36 เดือน54,000 บาท
การจัดฟันที่ซับซ้อนมาก
✓ ฟันล่างคร่อมบน
✓ ฟันสบคร่อมหลายจุด
✓ ฟันล้มเนื่องจากถอนฟันมานาน
✓ จัดฟันแบบถอนฟันซี่ที่ไม่ใช่ตำแหน่ง
มาตรฐานเนื่องจากมีฟันผุใหญ่มาก
✓ จัดฟันสำหรับการใส่ฟัน
42 เดือน63,000 บาท
การจัดฟันที่ฟันอยู่ผิดตำแหน่ง
✓ ฟันฝังอยู่ในเหงือก
✓ ฟันอยู่สลับตำแหน่งกัน
48 เดือน72,000 บาท

 • ราคาที่แสดงรวมค่าเครื่องมือเสริมแล้ว เช่น Mini Screw, Bite turbo, Plate เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากคลินิกอื่นๆ ที่ไม่แจ้งให้ทราบแล้วมาบวกเพิ่มระหว่างจัดฟัน
 • การคิดค่ารักษาที่เลยเดือนที่ 24 ไปแล้ว จะเป็นการแบ่งจ่ายเดือนละ 1,500 บาท ทุกคอร์สจัดฟัน
 • หากชำระครบตามจำนวนเดือนที่กำหนดแล้วยังจัดไม่เสร็จ ทางคลินิกจะจัดต่อให้จนเสร็จโดยไม่มีอัตราค่ารักษาเพิ่มเติม

ยกตัวอย่าง : เคสจัดฟันที่ซับซ้อนน้อย ใช้เวลารักษาทั้งหมด 30 เดือน

 • ราคาคอร์สจัดฟันทั้งหมด 30 เดือน x 1,500 = 45,000 บาท
 • ราคาทั้งหมดรวมค่าเครื่องมือติดบน-ติดล่าง และค่าเครื่องมือเสริมแล้ว คือ Mini Screw, Bite turbo, Plate

***ซึ่งแตกต่างจากคลินิกอื่นๆ ที่ไม่แจ้งให้ทราบแล้วมาบวกเพิ่มระหว่างจัดฟัน ทำให้คนไข้กลัวที่จะไปพบทันตแพทย์***

 • หากชำระครบตามจำนวนเดือนที่กำหนดแล้วยังจัดไม่เสร็จ ทางคลินิกจะจัดต่อให้จนเสร็จโดยไม่มีอัตราค่ารักษาเพิ่มเติม

ทางคลินิกทันตกรรม Tooth Connection ภูเก็ต ไม่คิดค่าเครื่องมือเสริมในการจัดฟัน ซึ่งแตกต่างจากคลินิกอื่นๆ ที่มักมาเก็บเงินเพิ่มระหว่างจัดฟัน ดังนั้นสบายใจได้ จัดฟันกับคลินิก ตกลงราคาเท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น ไม่มีบวกเพิ่ม

 • Bite turbo : เครื่องมือยกฟันสำหรับคนสบฟันลึกเพื่อป้องกันไม่ให้ฟันบนไปสบโดนเครื่องมือที่ติดกับฟันล่าง
 • Mini Screw : หมุดจัดฟัน เป็นเครื่องมือเหมือนสกรูตัวเล็กๆ ขันเข้าไปในกระดูกเพื่อใช้เป็นหลักยึดในการเคลื่อนฟัน มักใช้ในคนที่มีคางยื่น หรือ ฟันเหยิน
 • Plate : เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ ช่วยค้ำยันในการจัดฟันไม่ให้ฟันบนและฟันล่างกัดกันเต็มพื้นที่ หรือกรณีแก้ไขปัญหาเรื่องฟันสบลึก

คลินิก Tooth Connection ภูเก็ต มีเทคนิคการจัดฟันพิเศษ ในช่วงวัยเด็กถึงวัยรุ่นที่กำลังเจริญเติบโต กระดูกโครงหน้าและขากรรไกรยังสามารถขยายได้ โดยใช้อุปกรณ์เสริม

 • เครื่องมือจัดฟันแบบปรับขยายได้ (Adjustable plate with screw) เครื่องมือช่วยถ่างขากรรไกรเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ฟันเคลื่อนที่ ซึ่งช่วยลดอัตราการถอนฟันโดยไม่จำเป็น ซึ่งทางทันตแพทย์จะพิจารณาใส่อุปกรณ์ชิ้นนี้ก่อนการจัดฟัน 3-4 เดือน ก่อนเริ่มติดเครื่องมือ จึงไม่ได้รวมเข้ามาอยู่ในราคาคอร์สจัดฟัน โดยอุปกรณ์มีราคาประมาณ 5,000-7,000 บาท

จองคิวจัดฟันออนไลน์ ฟรี 7 รายการ มูลค่า ฿20,000

เดินทางสะดวกใจกลางเมืองภูเก็ต