อัตราค่าบริการ

ประเภทการรักษาอัตราค่าบริการ
การตรวจสุขภาพปากและฟัน พร้อมวางแผนการรักษาเบื้องต้นฟรี
ขูดหินปูน฿800-1,200
ค่า X-ray ฟิล์มเล็ก฿200
ค่า X-ray ฟิล์มใหญ่฿500
อุดฟันสีเหมือนฟัน฿500-1,200
อุดปิดช่องว่าง กรณีฟันหน้าห่างช่องละ ฿3,000
เกลารากฟันซี่ละ ฿300
รักษาปริทันต์อักเสบครึ่งขากรรไกร ฿800
ผ่าตัดตกแต่งขอบเหงือกซี่ละ ฿500
รักษาคลองรากฟันหน้าเริ่มต้น ฿4,000
รักษาคลองรากฟันกรามน้อยเริ่มต้น ฿5,000
รักษาคลองรากฟันกรามใหญ่เริ่มต้น ฿8,000
ถอนฟัน฿500-800
ถอนฟันคุดบน฿1,200
ถอนฟันคุดล่าง฿1,500
ถอนรากฟัน฿1,000
ผ่าฟันคุด฿3,000-4,000
ครอบฟันเริ่มต้น ฿8,000
เดือยฟันเริ่มต้น ฿2,000
ฟอกสีฟันที่บ้าน ด้วยถาดฟอกสีฟัน฿3,000
ฟอกสีฟันที่คลินิก ระบบฉายแสง฿4,500
วีเนียร์ (เคลือบฟันเทียม)ซี่ละ ฿9,000
จัดฟันเริ่มต้น ฿32,000
เครื่องมือคงสภาพฟันชิ้นละ ฿2,000

เดินทางสะดวกใจกลางเมืองภูเก็ต