นโยบายความเป็นส่วนตัว (Cookie Policy)

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

Tooth Conection Dental Clinic มีการพัฒนาเว็ปไซต์และระบบของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้คนภูเก็ตได้รับการบริการที่ดี และข้อมูลต่างๆของคุณ เป็นส่วนสำคัญที่เราใช้ในการพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

ในขณะเดียวกันเราให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจะทำงานอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความลับ และควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย โดยที่คุณสามารถเลือกที่จะให้ หรือไม่ให้ความยินยอมก็ได้ โดยความยินยอมและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกแบ่งเป็นสามหัวข้อ เพื่อให้สิทธิอย่างเต็มที่

  • ความยินยอมในการอำนวยความสะดวก และพัฒนาการใช้บริการ
  • ความยินยอมในการให้เสนอและแจกสินค้า บริการ และโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ
  • ความยินยอมในการทำการตลาด โฆษณา และ นำเสนอสินค้า หรือ บริการ แบบคัดสรรสำหรับคุณ