ขั้นตอนการจัดฟันแบบละเอียด

ค่าใช้จ่ายจัดฟัน เริ่มต้นที่ 36,000 บาท

 • ค่าบริการให้คำปรึกษาก่อนการจัดฟัน โดยจะเป็นการพิมพ์ปาก รวมไปถึงการ X-ray ฟิล์ม 2 ครั้ง และถ่ายรูป ราคา 1,500 บาท โปรโมชั่นเดือนนี้เหลือเพียง 500 บาท”
 • ค่าบริการการจัดฟันครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการติดเครื่องมือฟันบน 1,500 บาท
 • ค่าบริการการจัดฟันครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการติดเครื่องมือฟันล่าง 1,500 บาท
 • ค่าบริการการจัดฟันครั้งที่ 3 เป็นต้นไป จนกระทั่งจัดฟันเสร็จ ซึ่งในแต่ละครั้ง จะเป็นการปรับเครื่องมือที่ใช้จัดฟัน ราคาครั้งละ 1,500 บาท
 • ค่าจัดฟันข้างต้น จะเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้น โดยค่าจัดฟันจริงนั้น จะเป็นราคาที่คนไข้ตกลงกับทันตแพทย์ ซึ่งจะขึ้นกับตามความยากง่ายของแต่ละเคส และสามารถผ่อนจ่ายเป็นรายเดือนได้ตามที่กำหนด เป็นบริการที่ช่วยคนไข้ให้ทำฟันได้โดยไม่มีงบบานปลาย ซึ่งหากจ่ายครบตามที่สัญญาแล้ว จะจัดต่อจนเสร็จได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

ค่าใช้จ่ายในการจัดฟันเพิ่มเติมที่จำเป็นอื่นๆ

 • ค่าเคลียร์ช่องปาก ก่อนและระหว่างจัดฟัน

ทำไมจึงต้องจัดฟันกับเรา?

 • เน้นการรักษาแบบอนุรักษ์นิยม ที่ไม่เน้นการถอนฟัน ให้คนไข้ไม่เจ็บ และไม่ต้องผ่าตัด เป็นการรักษา และทำฟันโดยอาศัยเครื่องมือเสริม และเทคนิคพิเศษของทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เป็นการทำฟันไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือค่าเครื่องมือเสริมระหว่างจัดฟัน โดยค่าใช้จ่ายในการจัดฟันทั้งหมดจะเป็นไปตามที่ตกลงไว้ตั้งแต่แรก ไม่มีการบวกเพิ่ม (แตกต่างจากคลินิคอื่นๆ ที่มักจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มระหว่างจัดฟัน)
 • มีการแสดงค่าใช้จ่ายชัดเจน ไม่มีบานปลาย ไม่เลี้ยงไข้ ด้วยการที่มีสัญญาชัดเจน จ่ายครบจัดต่อจนจบไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • มีเคสรีวิวทุกรูปแบบจากประสบการณ์การจัดฟันกว่า 20 ปี มีเคสมากกว่า 3,000 เคสที่คนไข้ทั่วประเทศต่างไว้วางใจ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
 • มีเครื่องมือที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน เป็นเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ

ขึ้นอยู่กับว่าครั้งแรกคนไข้ต้องการทำอะไรบ้าง

 • ถ้าต้องการแค่ปรึกษาทันตแพทย์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ถ้าตกลงจัดฟันหลังจากได้ปรึกษาแล้ว ทันตแพทย์จะ ถ่าย X-ray 2 ฟิล์ม ถ่ายรูปโครงหน้า และพิมพ์แบบจำลองฟัน ราคารวม 500 บาท (ฟรี ค่า X-ray 2 ฟิล์ม จ่ายเพียงค่าพิมพ์แบบจำลองฟัน 500 บาท)

ถ้าหากมีปัญหาสุขภาพฟัน ก็จะมีเพิ่มค่าเคลียร์ช่องปากก่อน แล้วแต่ว่ามีปัญหาสุขภาพฟันแค่ไหน

ขึ้นอยู่กับว่าคนไข้มีปัญหาฟันมากแค่ไหน 

 • ถ้าไม่มีปัญหาใดๆแต่ไม่ได้ขูดหินปูนมานานแล้วก็อาจจะแค่ขูดหินปูนก่อน 800-1,200 บาท
 • ถ้ามีปัญหาอื่นๆก็จะมีค่าทำฟันตามปัญหาที่มี เช่น
  • อุดฟันเริ่มต้นจุดละ 700 บาท
  • ถอนฟันเริ่มต้นซี่ละ 800 บาท
  • ถอนฟันคุด 1,200-1,500 บาท
  • ผ่าฟันคุด 2,000-4,000 บาท

ประมาณ 70% ของคนไข้จัดฟันทั้งหมดอาจจะต้องผ่าฟันคุดก่อนจัดฟัน แต่ก็มีบ้างบางเคสที่ไม่ต้องผ่าฟันคุด ได้แก่ อายุยังน้อยมาก ฟันคุดฝังอยู่ลึกมาก ฟันคุดขึ้นได้และอยู่ในตำแหน่งที่ดีเป็นต้น ทันตแพทย์จะพิจารณาเป็นรายเคส

โดยทั่วไปทันตแพทย์จะติดเพียงเครื่องมือฟันบนในครั้งแรก เพื่อให้คนไข้ปรับตัวกับเครื่องมือก่อน 2-4 สัปดาห์ และจึงค่อยมาติดเครื่องมือล่าง แต่ถ้าหากคนไข้ต้องการติดพร้อมกันสามารถแจ้งทันตแพทย์ล่วงหน้าเพื่อประเมินได้

อัตราค่ารักษา ทันตกรรมจัดฟัน

ระดับความยากง่ายระยะเวลาในการรักษาอัตราค่าบริการ
การจัดฟันทั่วไป
✓ ไม่ถอนฟัน
✓ ฟันห่างเล็กน้อย
✓ ฟันซ้อนเกเล็กน้อย
24 เดือน36,000 บาท
การจัดฟันที่ซับซ้อนน้อย
✓ ไม่ถอนฟัน
✓ ฟันห่าง
✓ ฟันซ้อนเก
✓ ฟันหมุน
✓ ฟันผิดรูปร่าง
30 เดือน45,000 บาท
การจัดฟันที่ซับซ้อนปานกลาง
✓ ฟันยื่น ฟันซ้อนเก ฟันห่าง
✓ สบลึก สบเปิด
✓ สบคร่อมเล็กน้อย
✓ อาจจะถอนหรือไม่ถอนฟัน
36 เดือน54,000 บาท
การจัดฟันที่ซับซ้อนมาก
✓ ฟันล่างคร่อมบน
✓ ฟันสบคร่อมหลายจุด
✓ ฟันล้มเนื่องจากถอนฟันมานาน
✓ จัดฟันแบบถอนฟันซี่ที่ไม่ใช่ตำแหน่ง
มาตรฐานเนื่องจากมีฟันผุใหญ่มาก
✓ จัดฟันสำหรับการใส่ฟัน
42 เดือน63,000 บาท
การจัดฟันที่ฟันอยู่ผิดตำแหน่ง
✓ ฟันฝังอยู่ในเหงือก
✓ ฟันอยู่สลับตำแหน่งกัน
48 เดือน72,000 บาท

 • ราคาที่แสดงรวมค่าเครื่องมือเสริมแล้ว เช่น Mini Screw, Bite turbo, Plate เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากคลินิกอื่นๆ ที่ไม่แจ้งให้ทราบแล้วมาบวกเพิ่มระหว่างจัดฟัน
 • การคิดค่ารักษาที่เลยเดือนที่ 24 ไปแล้ว จะเป็นการแบ่งจ่ายเดือนละ 1,500 บาท ทุกคอร์สจัดฟัน
 • หากชำระครบตามจำนวนเดือนที่กำหนดแล้วยังจัดไม่เสร็จ ทางคลินิกจะจัดต่อให้จนเสร็จโดยไม่มีอัตราค่ารักษาเพิ่มเติม

ยกตัวอย่าง : เคสจัดฟันที่ซับซ้อนน้อย ใช้เวลารักษาทั้งหมด 30 เดือน

 • ราคาคอร์สจัดฟันทั้งหมด 30 เดือน x 1,500 = 45,000 บาท
 • ราคาทั้งหมดรวมค่าเครื่องมือติดบน-ติดล่าง และค่าเครื่องมือเสริมแล้ว คือ Mini Screw, Bite turbo, Plate

***ซึ่งแตกต่างจากคลินิกอื่นๆ ที่ไม่แจ้งให้ทราบแล้วมาบวกเพิ่มระหว่างจัดฟัน ทำให้คนไข้กลัวที่จะไปพบทันตแพทย์***

 • หากชำระครบตามจำนวนเดือนที่กำหนดแล้วยังจัดไม่เสร็จ ทางคลินิกจะจัดต่อให้จนเสร็จโดยไม่มีอัตราค่ารักษาเพิ่มเติม

ทางคลินิกทันตกรรม Tooth Connection ภูเก็ต ไม่คิดค่าเครื่องมือเสริมในการจัดฟัน ซึ่งแตกต่างจากคลินิกอื่นๆ ที่มักมาเก็บเงินเพิ่มระหว่างจัดฟัน ดังนั้นสบายใจได้ จัดฟันกับคลินิก ตกลงราคาเท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น ไม่มีบวกเพิ่ม

 • Bite turbo : เครื่องมือยกฟันสำหรับคนสบฟันลึกเพื่อป้องกันไม่ให้ฟันบนไปสบโดนเครื่องมือที่ติดกับฟันล่าง
 • Mini Screw : หมุดจัดฟัน เป็นเครื่องมือเหมือนสกรูตัวเล็กๆ ขันเข้าไปในกระดูกเพื่อใช้เป็นหลักยึดในการเคลื่อนฟัน มักใช้ในคนที่มีคางยื่น หรือ ฟันเหยิน
 • Plate : เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ ช่วยค้ำยันในการจัดฟันไม่ให้ฟันบนและฟันล่างกัดกันเต็มพื้นที่ หรือกรณีแก้ไขปัญหาเรื่องฟันสบลึก

คลินิก Tooth Connection ภูเก็ต มีเทคนิคการจัดฟันพิเศษ ในช่วงวัยเด็กถึงวัยรุ่นที่กำลังเจริญเติบโต กระดูกโครงหน้าและขากรรไกรยังสามารถขยายได้ โดยใช้อุปกรณ์เสริม

 • เครื่องมือจัดฟันแบบปรับขยายได้ (Adjustable plate with screw) เครื่องมือช่วยถ่างขากรรไกรเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ฟันเคลื่อนที่ ซึ่งช่วยลดอัตราการถอนฟันโดยไม่จำเป็น ซึ่งทางทันตแพทย์จะพิจารณาใส่อุปกรณ์ชิ้นนี้ก่อนการจัดฟัน 3-4 เดือน ก่อนเริ่มติดเครื่องมือ จึงไม่ได้รวมเข้ามาอยู่ในราคาคอร์สจัดฟัน โดยอุปกรณ์มีราคาประมาณ 5,000-7,000 บาท

จองคิวจัดฟันออนไลน์ ฟรี 7 รายการ มูลค่า ฿20,000

ขั้นตอนการจัดฟัน

 

ขั้นที่ 1: ปรึกษาปัญหาการจัดฟันฟรี

ทันตแพทย์จะให้คำปรึกษาปัญหาการจัดฟันฟรี โดยถ้าต้องใช้การจัดฟัน ทันตแพทย์จะทำแบบจำลองฟัน และถ่ายภาพเพื่อนำไปวิเคราะห์โครงหน้า

 • พิมพ์แบบจำลองฟัน
 • ถ่ายภาพรังสี (X-Ray) ของกะโหลกศีรษะจำนวน 2 ฟิล์ม
 • ถ่ายรูปการสบฟันและโครงหน้า

โดยทั้ง 3 ขั้นตอนดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1,500 บาท

ขั้นที่ 2: วิเคราะห์และวางแผนการจัดฟัน

ด้วยความที่แนวทางในการจัดฟันมีหลากหลายแนวทาง ทันตแพทย์จะนำเสนอเคสที่ใกล้เคียง เพื่อประกอบการตัดสินใจ และหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมร่วมกัน และยังรวมไปถึงการแนะนำเครื่องมือเสริมอื่นๆ ที่อาจจะต้องใช้ในการรักษา ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละเคส ขึ้นกับความยาก-ง่าย และความต้องการของคนไข้

ขั้นตอนนี้จะไม่มีค่าเครื่องมือเสริมเหมือนคลินิคอื่นๆ เพราะเป็นคอร์สจัดฟันที่รวมค่าเครื่องมือแล้ว

ขั้นที่ 3: เคลียร์ช่องปาก ปัญหาสุขภาพฟัน

จะแตกต่างกันไปในคนไข้แต่ละคน เนื่องจากสุขภาพช่องปากของคนไข้แต่ละคนไม่เท่ากัน ซึ่งค่าใช้จ่ายจะได้รับการประเมินจากทันตแพทย์ โดย

 • อุดฟัน 700-1,000 บาท/ซี่
 • เคลือบหลุมร่องฟัน 400 บาท/ซี่
 • ขูดหินปูน 800-1,000 บาท/ครั้ง
 • ถอนฟัน/ผ่าฟันคุด 800-4,000 บาท/ซี่

ขั้นที่ 4: ติดเครื่องมือจัดฟัน ราคาเดียวทุกเดือน เดือนละ 1,500 บาท

 • ครั้งที่ 1 ติดเครื่องมือฟันบน 1,500 บาท
 •  ครั้งที่ 2 ติดเครื่องมือฟันล่าง 1,500 บาท
 • ครั้งที่ 3-24 ปรับเครื่องมือ 1,500 บาท
 • ครั้งที่ 25-จนครบสัญญา ปรับเครื่องมือ 1,500 บาท
 • ครบสัญญาแล้วจัดฟันต่อจนเสร็จ       0 บาท

จำนวนครั้งในการปรับเครื่องมือขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายของแต่ละเคส โดยทางทันตแพทย์จะเป็นผู้ประเมิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 • การจัดฟันทั่วไป จำนวนครั้งที่ใช้ในการปรับเครื่องมือ 24 เดือน
 • การจัดฟันที่ซับซ้อนน้อย จำนวนครั้งที่ใช้ในการปรับเครื่องมือ 30 เดือน
 • การจัดฟันที่ซับซ้อน จำนวนครั้งที่ใช้ในการปรับเครื่องมือ 36 เดือน
 • การจัดฟันที่ซับซ้อนมาก จำนวนครั้งที่ใช้ในการปรับเครื่องมือ 42 เดือน
 • เคสแก้ไข/ย้ายเคส จำนวนครั้งจะขึ้นอยู่กับการประเมินของทันตแพทย์

ขั้นที่ 5: ถอดเครื่องมือจัดฟัน

 • ถอดเครื่องมือฟัน ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer) ไม่มีค่าใช้จ่าย

เดินทางสะดวกใจกลางเมืองภูเก็ต