จัดฟัน ใช้เวลากี่ปี?

การจัดฟัน โดยทั่วไปจะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 2-3 ปี ซึ่งผู้ที่เข้ารับการจัดฟันที่คลินิกทันตกรรม Tooth Connection ภูเก็ต บางคนอาจใช้เวลาไม่ถึง 2 ปี แต่บางคนก็อาจช้า 4-5 ปี หรือนานกว่านั้น ขึ้นอยู่กับระดับความผิดปกติในการสบฟันที่ไม่เหมือนกัน การตอบสนองต่อการรักษาของร่างกายในแต่ละคนก็มีไม่เท่ากัน และก็ขึ้นกับตัวผู้ป่วยเอง ว่าให้ความร่วมมือและมีวินัยในการรักษามากน้อยแค่ไหน

ฟันเคลื่อนที่ได้แค่เดือนละ 1 มิลลิเมตร

ผู้เข้ารับการจัดฟันหลายคนใจร้อน อยากให้หมอดึงฟันให้แรงๆ เพื่อเร่งการเคลื่อนฟันให้เร็วขึ้น ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดมาก เพราะการเราใช้แรงมากเกินไป เป็นการทำร้ายฟัน อาจทำให้เนื้อเยื่อรอบๆ รากฟันถูกทำลายและฟันตายได้ แต่ถ้าคุณหมอใช้แรงน้อยเกินไป ก็จะไม่สามารถเคลื่อนฟันได้เช่นกัน ดังนั้นขนาดแรงที่กระทำต่อฟัน ต้องมีขนาดกำลังดี และใช้ระยะเวลาที่ยาวนานเพียงพอ เพราะหลังจากฟันเคลื่อนแล้ว เราต้องให้เวลาสำหรับการพักฟื้นและซ่อมแซมเนื้อเยื่อ ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วฟันอาจเคลื่อนได้แค่เดือนละ 1 มิลลิเมตร ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของร่างกายของแต่ละคนซึ่งไม่สามารถควบคุมได้

จัดแค่ฟันหน้า ก็ได้ถ้ารีบมาก

การจัดฟันแบบเร่งด่วน หรือที่เรียกว่า “การจัดฟันระยะสั้น (Short-Term Orthodontics)” จะใช้ระยะสั้นเพียง 6-12 เดือน เป็นการจัดฟันเพื่อความสวยงามเท่านั้น โดยเป็นการจัดเรียงฟันหน้าบน 6-8 ซี่ และฟันหน้าล่าง 6-8 ซี่ ที่เห็นเฉพาะเวลายิ้ม หรือที่ฝรั่งเรียกว่า “Social Six” ซึ่งการจัดฟันนรูปแบบนี้ไม่ได้เน้นแก้ไขการสบฟันและการบดเคี้ยวได้ การจัดฟันแบบเร่งด่วน หรือการจัดฟันระยะสั้น ไม่ได้มีเครื่องมือพิเศษใดๆ เพียงแต่เป็นความตั้งใจที่จะจัดฟันแค่บางส่วน และยุติการจัดฟันก่อนเท่านั้นเอง

จัดฟันไม่ใช่แค่ให้สวย แต่ต้องสบตรง

แต่ถ้าหากต้องการจัดฟันเพื่อรักษาความผิดปกติของการสบฟัน จะต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน เพราะไม่ใช่แค่การติดเหล็กดัดฟันแล้วรัดให้ฟันเคลื่อนที่เข้าไป ในรายละเอียด ยังต้องมีการออกแบบตำแหน่ง แรงเคลื่อนฟัน และหมุนซี่ฟันที่อยู่ผิดตำแหน่งก่อนทำให้ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน

วินัยมาตามนัดสำคัญที่สุด

สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้การจัดฟันล่าช้า นอกจากจะเป็นเรื่องของความซับซ้อนของปัญหาแล้ว การให้ความร่วมมือและวินัยของผู้เข้ารับการจัดฟันก็สำคัญ เพราะหลายๆ ครั้งผู้เข้ารับการจัดฟันไม่เข้ามาที่คลินิกทันตกรรมภูเก็ตเพื่อปรับเครื่องมือจัดฟันตามที่คุณหมอนัด บางคนห่างออกไป 5-6 เดือนจึงจะเข้ามาครั้งนึง ทั้งที่คุณหมอนัดทุกๆ 1-2 เดือนทำให้ขาดความต่อเนื่องในการรักษา เป็นต้น

การตอบสนองร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกัน

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยในการรักษาที่คุณหมอไม่สามารถควบคุมได้ คือการตอบสนองต่อการรักษาของร่างกายในแต่ละคน ที่ส่งผลต่อระยะเวลา หรือการที่ผู้เข้ารับการจัดฟัน ย้ายที่อยู่บ่อย ต้องเปลี่ยนทันตแพทย์หลายครั้งทำให้การรักษาไม่ต่อเนื่อง ในปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีหรือเครื่องมือใด สามารถเร่งการจัดฟันให้เร็วขึ้นได้ จึงต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญของทันตแพทย์ และการให้ความร่วมมือและวินัยของผู้รับการจัดฟันที่จะช่วยให้การจัดฟันรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วนั่นเอง