จัดฟัน ถอนฟันเพื่ออะไร?

  • การถอนฟัน ไม่ได้ทำให้กรามเล็กลง แต่เราถอนฟันเพื่อให้เกิดช่องว่างสำหรับเคลื่อนฟัน ในผู้ป่วยที่ฟันหน้ายื่น หน้าอาจดูเปลี่ยน เพราะปากที่เคยอูมจะยุบลงพร้อมกับฟันหน้า ไม่ใช่เปลี่ยนเพราะขนาดขากรรไกรเล็กลง
  • ใบหน้าบางคนอาจไม่เหมาะกับการถอนฟัน เพราะปากอาจยุบมากเกินไป ทำให้จัดฟันแล้วดูเป็นคนหน้าแก่ ฟันงุ้ม
  • เราจะได้ถอนฟันหรือไม่ ถอนกี่ซี่ ก็ขึ้นอยู่กับความผิดปกติในการสบฟันของเรา ขึ้นอยู่กับลักษณะใบหน้าของเรา ขึ้นอยู่กับความรู้ และการวินิจฉัยของทันตแพทย์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับชนิดหรือยี่ห้อของเครื่องมือจัดฟัน
  • หลายคนไม่ยอมถอนฟันในรอบแรก แต่สุดท้ายก็เปลี่ยนใจมาถอน ในการจัดฟันรอบสอง
  • หลายคนขอให้ถอนฟันเพราะต้องการเปลี่ยนโครงสร้างใบหน้า ซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นเคสที่ไม่จำเป็นต้องถอนฟัน

ทำไมต้องถอนฟัน? ไม่ถอนได้มั้ย?

การจัดฟันเป็นการบังคับให้ฟันเคลื่อนที่ไปยังจุดเหมาะสม ซึ่งในบางครั้งจำเป็นจะต้องมีพื้นที่ว่างมากเพียงพอที่จะให้ฟันถูกดึงเข้าไปทำให้จำเป็นต้องถอนฟันบางซี่ออกเพื่อทำให้เกิดที่ว่างบนกระดูกขากรรไกร แต่ไม่ใช่ทุกคนต้องถอนฟัน หรือคนที่ขากรรไกรมีช่องว่างมากพออยู่แล้ว เช่น ฟันห่าง หรือเคยถอนฟันไปแล้ว ก็อาจไม่จำเป็นต้องถอนฟัน บางคนที่ฟันยื่นหรือฟันซ้อนไม่มาก ก็อาจลดขนาดของฟันลงเล็กน้อย โดยใช้การตะไบฟัน หรือวิธีอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการถอนฟัน

รูปแบบของการจัดฟัน

ส่วนการจัดฟันของร้านหมอฟัน Tooth Connection ภูเก็ต แบ่งง่ายๆ เป็น 2 คือ “การจัดฟันแบบที่ต้องถอนฟัน” กับ “การจัดฟันแบบไม่ต้องถอนฟัน” ซึ่งการที่จะถอนฟันหรือไม่ต้องถอนขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาของทันตแพทย์ รวมถึงความสมัครใจของผู้ป่วยว่าจะถอนฟันก่อนติดเครื่องมือจัดฟันหรือถอนฟันหลังติดเครื่องมือจัดฟัน เพราะในผู้ป่วยบางคนเมื่อติดเครื่องมือจัดฟันไปแล้ว อาจไม่สามารถทนรับความเจ็บปวดในตอนเริ่มแรกได้ เปลี่ยนใจไม่ดัดฟันก็มี

แต่ในบางกรณีก็จำเป็นจะต้องถอนฟันออกเพื่อเคลียร์ปัญหาในช่องปาก ก่อนการจัดฟัน เช่น ฟันที่ผุมาก ฟันที่มีวัสดุอุดใหญ่เกินไป ฟันที่มีรูปร่างผิดปกติ เพื่อเก็บฟันที่สภาพดีไว้
การจัดฟันแบบไม่ถอนฟันสามารถทำได้ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยวัยรุ่นหนึ่ง มีปัญหาฟันซ้อน ทันตแพทย์จัดฟันพิจารณาและพบว่า

วัยเด็กกำลังโต คือ ช่วงที่ดีที่สุดในการจัดฟัน

ในผู้ป่วยช่วงอายุ 10-18 ปี สามารถจัดฟันได้ทั้งแบบถอนฟันและแบบไม่ถอนฟัน ซึ่งผู้หากปกครองไม่ต้องการให้ถอนฟัน ทันตแพทย์จัดฟันจึงเลือกใช้เครื่องมือร่วมเพื่อไม่ต้องถอนฟัน เพื่อแก้ไขอาการฟันซ้อนในช่วงแรกของการจัดฟัน โดยสำหรับเครื่องมือจัดฟัน ทันตแพทย์จัดฟันของคลินิกทันตกรรม Tooth Conection ภูเก็ตได้เลือกใช้ คือ “เครื่องมือจัดฟันแบบปรับขยายได้ (Adjustable plate with screw)” ร่วมกับเครื่องมือเหล็กมัดยางทั่วไป โดยเครื่องมือจัดฟันแบบปรับขยายได้นี้มีข้อดี คือ ช่วยเพิ่มช่องว่างของขากรรไกรโดยเฉพาะในวัยเด็กที่กำลังเจริญเติบโตเนื่องจากกระดูกโครงสร้างใบหน้า และขากรรไกรยังสามารถขยายได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเคลื่อนตัวของฟัน ให้ฟันมีพื้นที่ในการเรียงตัวได้ ตราบใดที่ผู้ป่วยดูแลรักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพดี ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ ก็เป็นที่น่าพอใจ เพราะสามารถรักษาอาการฟันซ้อนได้โดยไม่จำเป็นต้องถอนฟัน

การถอนฟันไม่ได้ช่วยปรับโครงหน้าให้เรียวขึ้น แต่!

แต่ยังไงก็ตาม อยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่า การจัดฟันหรือถอนฟัน เป็นการจัดฟันเพื่อรักษาความผิดปกติของการสบฟัน ไม่ได้ช่วยปรับโครงหน้า ไม่ได้ลดขนาดกราม และไม่ได้ทำให้หน้าเรียวขึ้นได้ แม้การจัดฟันบางกรณีอาจทำให้รูปหน้าดูเปลี่ยนแปลงไปบ้าง เช่น
ลักษณะของปากที่อูมออกมาเพราะฟันมีการสบที่ผิดปกติ เมื่อเราถอนฟันบางซี่ออกเพื่อดัดฟันให้เข้าที่ ปากที่เคยอูมเพราะฟันหน้าดันออกมามากเกินไปก็จะยุบลงตามไปด้วย เพราะฉะนั้นอยากให้ทำความเข้าใจกันว่าคลินิกทันตกรรม ไม่ใช่คลินิกศัลยกรรมนะคะทุกคน

แต่ถ้าหากอยากปรับเปลี่ยนโครงหน้า สามารถปรึกษาแพทย์ความงาม และศัลยกรรมความงามที่คลินิกเราได้เลยนะคะ ทั้งศัลยกรรมจมูกให้เข้ากับโครงหน้า รวมไปถึงเสริมคางด้วยค่า