ประกันสังคม ทำฟัน

ประกันสังคมให้สิทธิผู้ประกันตน สามารถเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมได้ทั้งหมด 4 หัตถการ คือ

  1. 1. ถอนฟัน
  2. 2. อุดฟัน
  3. 3. ผ่าฟันคุด
  4. 4. ขูดหินปูน

ซึ่งเป็นบริการพื้น ฐานของทันตกรรมทั่วไปโดยไม่ต้องสำรองจ่ายในวงเงินไม่เกิน 900 บาท ต่อคนต่อปี แต่หากค่ารักษาสูงกว่า 900 บาท ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินส่วนเกินตรงนั้นเอง นอกจากนี้บริการอื่น ๆ เช่น เคลือบฟลูออไรต์ จัดฟัน รักษาโพรงประสาทฟันและอื่นๆ นอกเหนือจากการรักษาทั้ง 4 หัตถการ ที่กล่าวไว้ข้างต้น จะไม่สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้

  1. 1. ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 เท่านั้น ไม่รวมผ้ปูระกันตนมาตรา 40
  2. 2. ผู้ประกันตนทที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทนุประกันสังคมครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนเดือนที่เข้ารับ บริการทำฟัน โดยจะเป็นช่วงเดือนไหนก็ได้
  3. 3. ในกรณีที่ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมครบ 3 เดือน แต่ได้ลาออกจากที่ทำงานก็ยังสามารถ เข้ารับบริการทันตกรรมได้เพราะสิทธิ์ประกันสังคมในการทำฟันจะยังคุ้มครองต่ออีก 6 เดือนนับจากวันที่ลาออก

1. เช็คผ่านทาง Mobile application (SSO Connect) หรือหน้าเว็บไซต์ https://www.sso.go.th/ “ต้องลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งานนะคะ”

2. สอบถามกับเจ้าหน้าที่ประกันสังคมเบอร์ โทร 1506

3. วิธีง่ายที่สุด” โดยตรวจสอบสิทธิ์จากคลินิกทันตกรรม Tooth Connection ได้เลย เพียงโทร 064-693-0999 และบอกเลขบัตรประชาชนเพื่อเช็คสิทธิ์ ทั้งสามารถจองคิวประกันสังคมได้เลย

ทางประกันสังคมไม่ได้จำกัดว่าให้เบิกได้กี่ครั้งต่อปีเพราะฉะนั้นหากค่าใช้จ่ายการทาฟันในปีนั้นๆ ยังไม่ถึง 900 บาท เราก็ยังมีสิทธิยื่นเบิกได้เรื่อยๆ จนกว่าวงเงินจะครบ 900 บาท โดยวงเงินที่ให้จะเป็นแบบปีต่อปี หากหมดปีนั้นแล้วมีวงเงินเหลือจะโดนหัก ทิ้งทันที นำไปทบยอดในปีถัดๆ ไปไม่ได้นะคะ ดังนั้นถ้ามีประกันสังคมอย่าลืมรักษาสิทธิ์ตัวเองไปตรวจสุขภาพฟันทุกปีนะคะ

คลินิกทันตกรรม Tooth Connection มีโปรโมชั่นเพิ่มประกันสังคมจากปกติ 900 บาท เป็น 1,000 บาท โดยเป็นการใช้ให้ถึง 1,000 บาท ในครั้งเดียว ยกตัวอย่างเช่น

– คนไข้ขูดหินปูน 1,000 บาท ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม” สามารถใช้สิทธิ์เพิ่มประกันสังคมเป็น 1,000 บาทได้เลยคะ

– คนไข้ผ่าฟันคุด 3,000 บาท ใช้สิทธิ์ประกันสังคมที่คลินิกเพิ่มให้ 1,000 บาท ดังนั้นคนไข้จ่ายเพิ่มเพียง 2,000 บาท ก็สามารถผ่าฟันคุดได้เลย

เมื่อยืนยันวันและเวลานัดหมายกับทางคลินิกแล้ว  ถ้าคนไข้ยกเลิก หรือ เลื่อนเวลานัด ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 3 วัน เพื่อรักษาสิทธิ์เพิ่มประกันสังคม 1,200 บาท”  ถ้าหากไม่แจ้งยกเลิกล่วงหน้า หรือ ไม่มาตามนัด จะได้สิทธิ์ประกันสังคมกับคลินิกทูธคอนเนคชั่นภูเก็ตได้เพียง 900 บาท เท่านั้น

ทางคลินิกทันตกรรม Tooth Connection ภูเก็ต มีความตั้งใจที่จะเป็นคลินิกในดวงใจชาวภูเก็ตทุกๆ คน โดยอัตราค่าบริการเป็นมิตร ราคามาตรฐานสมกับคุณภาพ สามารถเช็คอัตราค่าบริการได้ผ่านทางเว็ปไซต์ของเรา > อัตราค่าบริการ < ราคาเท่านี้ไม่มีบวกเพิ่ม

ประกันสังคม ทำฟัน ภูเก็ต

เดือนนี้มีคนจองประกันสังคมใกล้เต็มแล้ว

เปิดให้จองคิวของเดือนนี้ เหลือสิทธิ์อีก

50 คน
(จำกัดคนไข้ 50 คน ต่อเดือนเท่านั้น)

ลงทะเบียนออนไลน์

รับสิทธิ์ประกันสังคมเพิ่มจาก 900 เป็น

เดินทางสะดวกใจกลางเมืองภูเก็ต